Algemene voorwaarden

Algemeen
Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Identiteit verkoper
Being Seen | Kvk 87886812
(00019598)
Ambachtsweg 85
2641KW Pijnacker
Nederland

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Being Seen en de klant. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan wie dan ook te weigeren.
b. Door gebruik te maken van de website en het plaatsen van een bestelling, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Artikel 2 - Bestellingen
a. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en acceptatie door Being Seen.
b. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of verzendingsadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Artikel 3 - Prijzen en betaling
a. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.
b. De klant is verplicht om de volledige betaling te doen bij het plaatsen van de bestelling.
c. Betaling kan worden gedaan via verschillende betaalmethoden die op de website worden aangeboden.

Artikel 4 - Levering
a. Being Seen streeft ernaar om bestellingen binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren.
b. De leveringstermijnen zijn echter indicatief en Being Seen is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering.
c. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige leveringsinformatie.

Artikel 5 - Retourneren en ruilen
De klant heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren of te ruilen, mits de producten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd.
b. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen met Being Seen.
c. Indien de geretourneerde producten voldoen aan de retourvoorwaarden, zal Being Seen het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.

Artikel 6 - Garantie
a. De garantie is van toepassing op fabricagefouten en dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik of normale slijtage.
b. Om aanspraak te maken op de garantie, moet je binnen de garantieperiode contact opnemen met onze klantenservice en het probleem melden. b. Afhankelijk van het product en het probleem kunnen we je vragen om foto's, een beschrijving van het defect en/of het product naar ons terug te sturen.
c. Indien het defect binnen de garantievoorwaarden valt, zullen we naar eigen inzicht het product repareren, vervangen of een passende compensatie bieden.
d. Onze garantie dekt geen schade of defecten die het gevolg zijn van onjuist gebruik, misbruik, verwaarlozing, ongevallen, onjuiste installatie, wijzigingen of aanpassingen aan het product. b. De garantie dekt ook geen indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het product.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid
a. Being Seen is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten of de website. Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten
a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, teksten, afbeeldingen en andere inhoud op de website van Being Seen blijven eigendom van Being Seen of de betreffende rechthebbende.
b. Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Being Seen gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 9 - Privacy
a. Being Seen verwerkt persoonsgegevens van klanten in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Raadpleeg de privacyverklaring op de website van Being Seen voor meer informatie over het verzamelen, gebruiken en beschermen van persoonsgegevens.

Artikel 10 - Fouten
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Artikel 11 – Wijzigingen aan servicevoorwaarden
U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen.

Artikel 12 - Contact
Vragen over de Servicevoorwaarden dienen naar ons te worden verzonden via klantenservice@beingseen.nl